© 2010 Marcin Stańczyk
Project: Renata Leszczyńska, Translation: Marcin Stańczyk