31 III 2012 - Espace de Projection, Ircam

Marcin Stańczyk - Mosaique


8 V 2012 - Koncert monograficzny - Marcin Stańczyk

Koncert Finałowy 60 Sesji Musica Moderna

oraz Festiwalu Contem Ucha Filharmonii Łódzkiej


18 VI 2012 - Nowy Jork, Bang On a Can Marathon

World Financial Centre, Winter Garden

Bang On a Can All-Stars

Marcin Stańczyk - Nibiru


11 IX 2012 - Komcert monograficzny - Bang On a Can All-Stars,

X Festiwal Sacrum Profanum


1 X 2012 - Konferencja naukowa poświęcona twórczości J. Cage'a.

Czy cisza jest muzyką, Akademia Muzyczna w Łodzi

Marcin Stańczyk - 4'34''- short piece against J.Cage (2012)

na 4 instrumenty, 3 wykonawców i 4 głośniki


8 XII 2012 - Bazylea, Konferencja Les Espaces Sonores,

Musik Akademie Basel, Diagonal Ensemble, dyr. Wiktor Kociuban

Marcin Stańczyk - Nibiru


10 - 15 XII 2012  Accademia Nazionale di Santa Cecilia

De Musica - workshop z Markiem Andre (aktywny uczestnik) 

© 2010 Marcin Stańczyk
Project: Renata Leszczyńska, Translation: Marcin Stańczyk