July 22th 2021, Yerevan
Komitas Museum-Institute
ASPETTO
Hayk Melikyan - piano

Polish 21st century music

K. Penderecki, K. Meyer, W. Wid³ak, M. Stańczyk, D. Jaskot,
P. £ukaszewski, P. Malinowski.© 2010 Marcin Stańczyk
Project: Renata Leszczyńska, Translation: Marcin Stańczyk