„It is certainly no coincidence that one of the first compositional reactions to the events of February 24, 2022 was a concept piece.
And that it comes from Poland, probably not either. On the other hand, what distinguishes Marcin Stanczyk's "Impossible music (02/24/2022)" from Peter Ablinger's "Impossible Pieces"?


https://www.nmz.de/artikel/de-ira-de-dolore-neue-werke-im-hallraum-des-kriegs?fbclid=IwAR0hS0Hclr-ZaluzsKFBrpTL5x-FMJq3lfleaz3LvXGhD2OZ0VDKbg0Yd6Q


In front of the upcoming infamous anniversary, Georg Beck wonders if and how music reacted to the war in Ukraine. What has music had to say in the last year in a situation that seems to transcend us all? In the program: Ablinger, Stańczyk, Litwin, Eisler, Nevski, Kolomiiets, Kopp, Krauze. 

I encourage you to listen!


Deutschlandfunk, 21.02.2023, 22:05–22:50 "DE IRA, DE DOLORE" - Of the possibility of art under the threat of speechlessness. Current compositions on the war in Ukraine.


Bis zum 28.02.2023 nachhörbar:

https://www.deutschlandfunk.de/programm?drsearch:date=2023-02-21
Impossible Music  

(24-02-2022)
                                                                        Marcin StańczykImpossible Music (24-02-2022)


Utwór zawiera tytuł oraz wolną przestrzeń przeznaczoną do wypełnienia myślą wykonawców, treścią ich własnych refleksji. Nie jestem w stanie odgadnąć tych myśli. Pełna treść utworu jest zatem nieznana i ciągle się aktualizuje. Myśląc o nim zadawałem sobie szereg pytań. Czy istnieje taka muzyka, której nigdy nie chcielibyśmy usłyszeć? Czy powstaje jeszcze muzyka, która nas niesie, obezwładnia i fascynuje? Czy muzykę trzeba rozumieć? Czymże jest muzyka wobec pozamuzycznych treści, które ją wypełniają, czasem wręcz bez reszty? Czym jest muzyka wobec chaosu informacyjnego? Czym jest wreszcie treść muzyczna? Co jest treścią muzyki? Czy istnieją takie treści, wobec których muzyka traci sens? Czy treścią muzyki może być to, co niewyrażone? Czy muzyka zachowuje jeszcze swoją immanentną moc? Czy muzyka jest jeszcze w ogóle możliwa?


Czy muzyka jest nam jeszcze potrzebna?


Marcin Stańczyk


"Impossible Music (24-02-2022)"


The piece consists of the title and free space to be filled out by performer’s thoughts, the matter of their own reflections. I cannot guess what these thoughts are. Therefore the full content of the piece is unknown and is constantly being updated. While I was composing this piece, I asked myself a number of questions. Is there any music that we would never want to hear? Is there still music that carries us, overpowers us and fascinates us? Do you have to understand music? What is music in relation to extramusical content which fills it, sometimes completely? What is music in the face of information chaos? Finally, what is musical content? What is the content of the music? Is there any content up against which music makes no sense? Can the content of music be the inexpressible? Does music still retain its immanent power? Is music still possible?

Do we still need music?                                                                                               Marcin Stańczyk
© 2010 Marcin Stańczyk
Project: Renata Leszczyńska, Translation: Marcin Stańczyk