„Z pewnością nie jest przypadkiem, że jedną z pierwszych reakcji kompozytorskich na wydarzenia z 24 lutego 2022 roku był utwór koncepcyjny. A że pochodzi z Polski, to pewnie też nie. Co natomiast odróżnia „Impossible music” (24.02.2022) Marcina Stańczyka 
od „Impossible Pieces” Petera Ablingera?”


"Neue Musikzeitung, 2023"


https://www.nmz.de/artikel/de-ira-de-dolore-neue-werke-im-hallraum-des-kriegs


Wobec nadchodzącej niechlubnej rocznicy, Georg Beck na antenie Deutschlandfunk zastanawia się, czy i jak muzyka zareagowała na wojnę na Ukrainie. Co muzyka miała do powiedzenia w ostatnim roku, w obliczu sytuacji, która zdaje się nas wszystkich przekraczać? W programie: Ablinger, Stańczyk, Litwin, Eisler, Newski, Kolomiiets, Kopp, Krauze. Zachęcam do słuchania!


Deutschlandfunk, 21.02.2023, 22:05–22:50 "DE IRA, DE DOLORE" -
O możliwości sztuki pod groźbą zaniemówień. 

Aktualne kompozycje na temat wojny na Ukrainie. 


Bis zum 28.02.2023 nachhörbar:

https://www.deutschlandfunk.de/programm?drsearch:date=2023-02-21

Impossible Music  

(24-02-2022)
                                                                        Marcin Stańczyk


Impossible Music (24-02-2022)


Utwór zawiera tytuł oraz wolną przestrzeń przeznaczoną do wypełnienia myślą wykonawców, treścią ich własnych refleksji. Nie jestem w stanie odgadnąć tych myśli. Pełna treść utworu jest zatem nieznana i ciągle się aktualizuje. Myśląc o nim zadawałem sobie szereg pytań. Czy istnieje taka muzyka, której nigdy nie chcielibyśmy usłyszeć? Czy powstaje jeszcze muzyka, która nas niesie, obezwładnia i fascynuje? Czy muzykę trzeba rozumieć? Czymże jest muzyka wobec pozamuzycznych treści, które ją wypełniają, czasem wręcz bez reszty? Czym jest muzyka wobec chaosu informacyjnego? Czym jest wreszcie treść muzyczna? Co jest treścią muzyki? Czy istnieją takie treści, wobec których muzyka traci sens? Czy treścią muzyki może być to, co niewyrażone? Czy muzyka zachowuje jeszcze swoją immanentną moc? Czy muzyka jest jeszcze w ogóle możliwa?


Czy muzyka jest nam jeszcze potrzebna?


Marcin Stańczyk


"Impossible Music (24-02-2022)"


The piece consists of the title and free space to be filled out by performer’s thoughts, the matter of their own reflections. I cannot guess what these thoughts are. Therefore the full content of the piece is unknown and is constantly being updated. While I was composing this piece, I asked myself a number of questions. Is there any music that we would never want to hear? Is there still music that carries us, overpowers us and fascinates us? Do you have to understand music? What is music in relation to extramusical content which fills it, sometimes completely? What is music in the face of information chaos? Finally, what is musical content? What is the content of the music? Is there any content up against which music makes no sense? Can the content of music be the inexpressible? Does music still retain its immanent power? Is music still possible?

Do we still need music?                                                                                               Marcin Stańczyk
© 2010 Marcin Stańczyk
Projekt: Renata Leszczyńska