14 września 2023, Łódź
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

12 Polski Zjazd Filozoficzny

Wystąpienie podczas sesji plenarnej Sekcji Estetyki i Filozofii Sztuki pt. Koncepcja „muzyki relacyjnej” – dziejowa konieczność czy próba samobójcza?

https://easychair.org/smart-program/12PZF/2023-09-14.html© 2010 Marcin Stańczyk
Projekt: Renata Leszczyńska